MEDICINSK AKUPUNKTUR, 60 min

Akupunktur påverkar energiflödet i din kropp genom nålstick. Det finns flera tusen akupunkturpunkter på kroppen och varje punkt har sin speciella funktion.

Ofta används akupunktur som enda behandlingsform, men den kan även kombineras med t ex koppingterapi och/eller moxabehandling. All medicinsk akupunkturbehandling kräver en föregående diagnos ställd av vår TCMläkare.

Pris 600 kr
10 ggr 5 000 kr

 

STÄRKANDE AKUPUNKTUR, 60 min

Denna behandling kräver ingen föregående diagnos, då den endast är allmänt stärkande.

Pris 480 kr

 

Akupunktur
Kroppens punkter
Chinese Health Center, receptionen