Meddela oss gärna om ni har övriga önskemål.

0415- 30 19 10

info@yangtorp.com

Konfusius rummet
Laotse Konferens
Dharma Salen
Styrelserummet
Master Room
Senaste tekniken
Yangtorp Conference Master Room
Mötesplatser utanför Master Room
Restaurang Guan Gu