ALLMÄNA BESTÄMMELSER OCH AVBOKNINGSREGLER FÖR PRIVATPERSONER.

1. Avbokningsregler ska alltid anges i Yangtorp Sanctuary Aktiebolag’s bokningsinformation. Giltigt avtal om bokning utav retreat/event eller annat arrangemang, träffas så snart Yangtorp Sanctuary Aktiebolag accepterat bokningen och skickat skriftlig bekräftelse.

2. Senast en vecka före arrangemangets början skall beställaren lämna Yangtorp Sanctuary Aktiebolag fullständiga personuppgifter. Det ska även innefatta information om eventuell matallergi. Finns önskemål om speciella arrangemang, exempelvis ändrade måltidstider, middag eller annan aktivitet är vi tacksamma om även detta meddelas senast en vecka innan.

3. Vid avbokning senare än två veckor före arrangemangets skall beställaren ersätta Yangtorp Sanctuary Aktiebolag med 75 % av det avtalade priset.

4. Vid avbokning senare än en vecka före arrangemangets början skall beställaren till fullo ersätta Yangtorp Sanctuary Aktiebnolag det avtalade priset.

5. Om Yangtorp Sanctuary Aktiebolag haft särskilda kostnader eller utlägg till följd utav avbokningen, skall detta ersättas till fullo utav beställaren.

6. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag fakturerar arrangemanget i förväg. Beställaren har att erlägga likvid för fakturerat belopp senast 10 dagar från fakturadatum.

7. Om kostnaderna för anskaffning eller tillhandahållandende av överenskomna varor och tjänster skulle öka till följd av höjda skatter, devalvering, myndighetsbeslut eller därmed jämförbara omständigheter, är Yangtorp Sanctuary Aktiebolag berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag skall omgående informera beställaren om pristillägget.

8. Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Yangtorp Sanctuary Aktiebolag’s kontroll berättigar Yangtorp Sanctuary Aktiebolag att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

9. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

10. Beställda rum kan som regel disponeras från ca. kl. 14.00 första dagen. Utcheckning sker senast 11.00 avresedagen.

11. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag reserverar sig för eventuella prisförändringar.

12. Yangtorp Sanctuary Aktiebolag har rätt att ställa in en kurs, arrangemang och konferens varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

13. Vid bokning som enskild gäst debiteras kunden ett enkelrumstillägg.

14. Köpt presentkort har en giltighetstid på 1 år från utskrivet datum.