KREATIVITET, FRAMGÅNG OCH LYCKA UTIFRÅN QIGONG, KINESISK MEDICIN OCH FILOSOFI

Datum: 16 November
Kl 18.00 – 21.00

Anmälan sker senast den 10 november 
Begränsat antal platser!

Qigongmästare och TCM läkare Marcus Bongart kommer till Stockholm för ett seminarium på temat kreativitet, framgång och lycka. Under seminariet håller Marcus en föreläsning som utgår från principerna i kinesisk medicin och filosofi och visar hur de kan tillämpas på de utmaningar som moderna människor har med avseende på stress och höga krav på att lyckas och vara lycklig i en värld av snabba förändringar. Vi kommer även att få prova-på praktiska verktyg från qigongen för att själv kunna ta kontroll över sin hälsa, energi och sitt välmående.

 

Vi är glada över att välkomna Qigongmästaren och läkaren Marcus Bongart till Stockholm för ett seminarium på temat ”Kreativitet, framgång och lycka utifrån Qigong, kinesisk medicin och filosofi”.

 

Även i vårt utvecklade samhälle upplever många människor att de varken har energi, motivation eller möjligheter att möta det moderna livets utmaningar eller kan njuta av det goda i livet. Det verkar helt enkelt finnas ett samband mellan vår hälsa och vårt välmående och den livsstil vi har med de vanor och attityder som styr hur vi lever våra liv.

För att må bra och ha energi på lång sikt krävs en balanserad livsstil och kunskap om kroppens och själens behov och begränsningar. Inom qigongen finns det praktiska träningsmetoder för att själv kunna ta ett aktivt ansvar för och arbeta med sin hälsa och sitt välmående utifrån principerna i kinesisk medicin och filosofi.

Förutom att själv kunna stärka sin hälsa finns det också möjligheter att utveckla sin energi och skaparkraft för användning i arbetet eller under sin fritid. Qigongen bidrar även till att bättre kunna möta omgivningens krav och den stress det kan innebära. Dessutom erbjuder qigongen verktyg för att kunna leda oss själva och göra aktiva val för ett liv med större mening och glädje.

Seminariets agenda ser ut som följer:

• Introduktion till tankarna bakom seminariet
• Föreläsning av Master Marcus Bongart
• Mingel och té
• Prova-på-övningar från Qigongen
• Avslutning och information om kommande aktiviteter

Efter kvällsseminariet så är vår förhoppning att deltagarana fått en bättre insyn i hur den gamla visdomen och vetenskapen från qigongen, den kinesiska medicinen och filosofin kan stödja moderna livsstilsutmaningar.

Plats: Fältöversten, Östermalm
Valhallavägen 148
Ingången ligger vid busshållplats 1,4,72
T-bana Karlaplan, uppgång Valhallavägen

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

Varmt välkomna till en inspirerande och utvecklande kväll!
Master Marcus, Kim Zidén och Henrik Gustafsson

Pris: 150 kr per person