CESAMQ AKADEMIA

Zapraszamy do odwiedzenia cesamq.org, gdzie znajdują się wszystkie informacje odnośnie aktualnych szkoleń>>

Idea szkoleń CesamQ, Concept of Educational Standards of Medical Qigong narodziła się z inicjatywy Marcusa Bongarta w 1992 r. CesamQ dąży do zachowania wielowiekowej tradycji chińskiej medycyny, kultury i filozofii oraz do promowania tych dziedzin w formie odpowiedniej dla współczesnej zachodniej kultury.

CesamQ rozwijało się na przestrzeni lat przy ścisłej współpracy z m.in. profesorami, chińskimi mistrzami qigong, naukowcami z Uniwersytetu w Uppsali oraz Uniwersytetu Tradycyjnej Chińskiej Medycyny w Pekinie. Dziś realizujemy na bieżąco programy wymiany naukowej z Uniwersytetem w Henan oraz klasztorem Shaolin w Chinach, wszystkie prowadzone przez nas szkolenia są uznane przez WASMQ ( World Academic Society for Medical Qigong ).

Yangtorp-Bongart-Qigong-skåne-_-Qigongträning-S