SZKOLENIE ZAWODOWE DLA TRENERÓW W POLSCE

CesamQ – Szkolenie Zawodowe dla trenerów/nauczycieli Medycznego Qigong De Rui 1.

Plan szkolenia i organizacja studiów:
Szkolenie składa się z 5 sesji szkoleniowych, odbywających się w piątki i soboty i atażu. Ażeby zaliczyć staż należy zdać wszystkie egzaminy i wziąć udział w 4 sesjach szkolenia.
Wymagania przyjęcia na studia to ukończenie kursu podstawowego De Rui część 1 oraz Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Zdrowotnego Qigongu De Rui

>Sesja nr 1 Szkolenia w hotelu Holiday Park Warszawa:

Piątek Dzień 1:
• Informacja i wprowadzenie do systemu qigonu De Rui 1 • Prezentacja uczestników

• Intencja i cel szkolenia?
• Przegląd i powtarzanie ruchów w systemie.
• Korekta ruchów i szkolenia Qigong.

Sobota Dzień 2:
• Historia systemu

• Wprowadzenie do konceptu CesamQ
• Prezentacja Organizacji Qigong.
• Licencja i kontrola jakości.
• Prezentacja podstawowych wiadomości z zakresu medycyny Chińskiej.

>Sesja nr 2 Szkolenia w hotelu Holiday Park Warszawa :

Piątek Dzień 3:
• Egzamin pisemny i praktyczny • Teoria Yin & Yang
• Historia i filozofia Qigongu
• Teoria Qi
• Żywienie i jego znaczenie

Sobota Dzień 4:
• Praktyczne ćwiczenia
• Teoria przepływu energii, meridiany i akupunktura
• Teoria Pięciu Żywiołów I narządów Zang- Fu

>Sesja nr 3 Szkolenia w hotelu Holiday Park Warszawa:

Piątek Dzień 5:
• Egzamin

• Techniki prezentacji • Marketing
• Pogłębienie wiadomości z zakresu medytacji „Małego Obiegu” i ćwiczenia praktyczne

Sobota Dzień 6:
• Prezentacja organizacji Rodziny De Rui Qigong.
• Doskonalenie ćwiczeń systemu

• Tradycja

>Sesja nr 4 Szkolenia w hotelu Holiday Park Warszawa:

Piątek Dzień 7:
• Egzamin ustny

• Psychologia Qigongu
• Trening

Sobota Dzień 8:
• Medytacja Małe krążenie

• Nauczanie ruchów Trenerskich . • Legendy systemu

>Sesja nr 5 Szkolenie w Yangtorp :

Piątek Dzień 9
• Egzamin Końcowy
• Trening Qigong

Sobota Dzień 10:
• Doskonalenie Ruchów Qigong

• Pytania i Odpowiedzi
• Rozmowy prywatne z Mistrzem
• Zakończenie szkolenia Qigong Systemu De Rui 1

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów student otrzymuje Dyplom ukończenia szkolenia upoważniający go do uzyskania Licencji CesamQ .

___________________________________________________________________

Miejsce szkolenia:
Sala Plenarna w Hotelu Holiday Park Warszawa ul. Heroldów 1 B. Przystanek autobusowy Muzealna przy hotelu ( autobusy 114, 181 ). www.hphotel.pl

Koszty szkolenia :
Przedpłata w momencie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu 500 PLN na konto stowarzyszenia. Zaliczka odliczona będzie z sesji 5 szkolenia

Cały koszt szkolenia 12500 PLN + koszt stażu w Yangtorp

Mozliwosc zapłaty w ratach 2500 PLN za każą sesje szkolenia według umowy Staż i Praktyka w Yangtorp : 7 dniowe warsztaty Qigongu i 3- dniowy retreat koszt 9 900 SEK + Vat

Zgłoszenie udziału w kursie prosimy robić po przez poniższy link
Ilość miejsc ograniczona.

Terminy i rezerwacja >